Choose your location to get a site experience tailored for you.

 

Bán Doanh nghiệp

Hướng dẫn bạn từ phát triển chiến lược thoái lui đến việc cải thiện giá trị sẵn có của doanh nghiệp

Trong trường hợp khách hàng đang cân nhắc bán một doanh nghiệp, đội ngũ chuyên gia của Chúng tôisẽ hỗ trợ khách hàng nêu và trả lời những câu hỏi phù hợp xuyên suốt quy trình thoái vốn, từ bước xây dựng kế hoạch chiếc thoái vốn vẫn đảm bảo tối đa hóa giá trị, cho đến bước nâng cao hiệu quả kinh doanh của phần doanh nghiệp còn giữ lại.

Chúng tôisẽ hỗ trợ chiến lược của bên bán thông qua việc quản lý danh mục đầu tư và xây dựng một quy trình thoái vốn thành công. Là một nhà tư vấn độc lập, Chúng tôisẽ hỗ trợ khách hàng:

phân tích danh mục đầu tư để tối đa hóa 

giá trị của cổ đông đánh giá các phương án thoái vốn 

chuẩn bị cho doanh nghiệp thoái vốn

triển khai một quy trình thoái vốn hiệu quả 

giảm thiểu các rủi ro giao dịch 

nâng cao hiệu quả hoạt động của phần doanh nghiệp còn giữ lại.

Đội ngũ chuyên gia của Chúng tôisẽ giúp khách hàng nêu và trả lời những câu hỏi trọng yếu một cách chắc chắn xuyên suốt những giai đoạn then chốt trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai thoái vốn.

Xây dựng chiến lược cho danh mục đầu tư: Làm thế nào để tối đa hóa giá trị cho các cổ đông?

Chúng tôihỗ trợ khách hàng phân tích giá trị hiện tại và tiềm năng của danh mục đầu tư, đánh giá rủi ro, lợi ích và tính khả thi của những phương án thoái vốn được lựa chọn, và giúp khách hàng xây dựng phương pháp tiếp cận chiến lược.

Phương án thoái vốn: Cách thức để tối đa hóa giá trị cho cổ đông thông qua chiến lược thoái vốn hợp lý?

Với quan điểm của một nhà đầu tư, Chúng tôisẽ giúp khách hàng nâng cao giá trị với cách nhìn nhận của bên mua. Những chuyên gia về Tài chính doanh nghiệp của Chúng tôisẽ hỗ trợ khách hàng trong việc xác định và lựa chọn bên mua phù hợp, và thay mặt khách hàng liên hệ với họ.

Chúng tôicó thể đảm bảo rằng khách hàng sẽ có đầy đủ thông tin cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu của những nhà đầu tư tiềm năng đồng thời hỗ trợ quy trình bán doanh nghiệp.

Chuẩn bị thoái vốn: Cần chuẩn bị như thế nào để doanh nghiệp thoái vốn khỏi thị trường?

Chúng tôicó thể chuẩn bị những thông tin mà nhà đầu tư cần và giảm thiểu tối đa thiệt hại về vật chất trong giai đoạn thoái vốn. Chúng tôi sẽ thực hiện phân tích cơ cấu mua bán hợp lý nhất và lập kế hoạch sơ bộ về những bước phải thực hiện, giúp nhà đầu tư nắm đượ các vấn đề về chi phí cũng như lợi nhuận tiềm năng.

Triển khai thương vụ: Làm thế nào để có thể hoàn thành thương vụ với mức giá thích hợp?

Chúng tôihỗ trợ khách hàng quản lý thương vụ theo hướng chiến lược, đảm bảo rằng việc thoái vốn được lên kế hoạch hợp lý, và chắc chắn rằng khách hàng sẵn sàng chấp nhận.

Giai đoạn trước khi đóng thương vụ: Liệu doanh nghiệp đã sẵn sàng đóng thương vụ?

Chúng tôisẽ đánh giá mức độ sẵn sàng cho việc đóng thương vụ, xác định những yêu cầu về quy định pháp luật và giúp khách hàng có thể kiếm soát quy trình đóng thương vụ.

Giai đoạn hậu đóng thương vụ: Cần thực hiện kế hoạch nào để đem lại giá trị cho thương vụ?

Chúng tôisẽ giúp đóng thương vụ một cách hợp lý nhằm đạt được hiệu quả cao. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng giảm thiểu rủi ro chia tách doanh nghiệp một cách hiệu quả và giúp nhà đầu tư hoàn thành hợp đồng chuyển giao (TSA) một cách thuận lợi. 

Chúng tôi cũng giúp triển khai những kế hoạch kiểm soát chi phí trong hoạt động kinh doanh của phần doanh nghiệp được giữ lại.